ההסטוריה של הפרויקט

ישנן מספר קונקורדנציות בעברית לשימושו של התלמיד ללימודי הקודש.

הקונקורדנציה החדשה של אבן שושן שיצאה

בשנת 1992 בקרית ספר מהווה מקור שימוש יעיל לתנ''ך .

למרות כל הקונקורדנציות שיצאו לאור בעברית, אף אחת מהן לא מקנה גישה קלה לטקסט ביוונית .

בשל סיבה זו בשנת 1997  החל החקר של  מ.ק. ל. בעריכת ארבעה ספרי עזר שישמשו גישה קלה לטקסט היווני לקוראי הברית החדשה בעברית.

ארבעת הספרים הם :

הקונקורדנציה של סטרונג לברית החדשה

הברית החדשה בתרגומו של דעליטש

הברית החדשה בתרגום סימולטני

שורשים יווניים והסתעפויותיהם

: ביבליוגרפיה

Hebrew Old Testament:

Masoretic Hebrew

Greek New Testament:

Scrivener's Received Text or Textus Receptus
Trinitarian Bible Society, Tyndale House, Dorset Road
London, SW19 3NN, England

Hebrew New Testament Translation:

Franz Delitzsch, 2010 Revision

MKL Resources, LLC
P.O. Box 80252
Indianapolis, Indiana
46280-0252
USA

English Bible:

King James Version

Fonts:

Hebrew
The Pninim Font developed for MKL Resources by Monotype, UK
Greek
The BWGRKL font used by permission, BibleWorks, LLC

Electronic Greek Text:

Dr. Kirk D. DiVietro, Grace Baptist Church
Copyright 1994, used by permission

BibleWorks Electronic Database

Online Bible Foundation

Online Study Tool Development & Web Design:

SEP
www.sep.com
Four Center Green, Suite 400
Carmel, IN 46032

Four Volume Collection

Strong's Concordance in Hebrew

New Testament Bible in Hebrew

New Testament Interlinear Bible

Greek Roots & Branches

:ארבעת הספרים הודפסו  ע''י

AuthorHouse Publishers
1663 Liberty Drive
Bloomington, IN 47403
USA