• פסוק יומי
קרא את כתבי הקודש תוך שנה אחת (להשלים)