• נושאים ללימוד
אנחנו מקווים שהכלים שהעמדנו לרשותך באתר הזה יסייעו לך להתעמק בכתבי הקודש, יספקו לך גישה קלה לשפות המקור ויחשפו אותך לחומרים אחרים שיעשירו את הידע שלך. נושאים ללימוד מודרך אמורים להציג בפניך כיצד להשתמש בכלים אלה, לעזור לך בתהליך הלימוד ולהראות לך כיצד כל הכלים עובדים יחד.

אודות הכלים ללימוד

 • הקונקורדנציה
  רשום כאן מילה בעברית או באנגלית ותקבל רשימה של מראי מקום החל מספר בראשית וכלה בהתגלות. השתמש במערכת הסינון כדי לצמצם את האפשרויות.
 • כתבי הקודש בתרגום סימולטני
  הכנס קטע מכתבי הקודש כדי לראות מילים בהקשרן.
 • שורשים והסתעפויותיהם
  הכנס מילה או מספר ועבור על כל המילים המשתייכות למשפחה.

כיצד להפיק תועלת מהלימודים המודרכים

כל מדריך ללימוד יתחיל בנושא ללימוד המבוסס על הפסוקים לדוגמה. נעבור מכלי לכלי ונדגים לך כיצד לנצל במלואם את כל המאפיינים. אם תעבור על הדוגמאות תתוודע לכלים ותדע כיצד ללמוד בעצמך נושאים אחרים.
נושא עדכני
 • 1
 • נושא ללימוד: אמונה
 • 2
 • נושא ללימוד: חזרה בתשובה
 • 3
 • נושא ללימוד: טבילה