November 28, 2010

כיצד להזין סיסמה חדשה

שכחתי את סיסמתי ? כיצד אקבל סיסמה חדשה   ?

אם שכחת את סיסמתך , ביכולתך לבקש סיסמה חדשה בקלות ולהכנס לחשבונך כל עוד אתה יודע את שם המשתמש וברשות המערכת רשומה הכתובת האלקטרונית שלך שהזנת עם ההרשמה  המקורית שלך.

  • בטופס ההרשמה  הקש "שכחתי את סיסמתי "
  • הזן את שם המשתמש והכתובת  האלקטרונית  שרשומה בחשבון שלך.
  • אם  נמצא ברשותנו  תאום בין שם המשתמש שלך והדואר האלקטרוני שלך , נשלח לך סיסמה זמנית  לכתובת שלך שבחשבונך.
  • בדוק את הדואר האלקטרוני שלך, לעיתים  אפילו בדואר הזבל שלך, את הסיסמה הזמנית ששלחנו לך. הזן אותה מיד בחשבון שלך . היא תקפה רק ל-15 דקות. אם לא הספקת להזין אותה, בקש סיסמה חדשה.