November 28, 2010

היסטוריית החיפוש האחרון

כיצד אמצא את החיפוש האחרון שביצעתי ?

כדי להקל על מפגשי לימוד ממושכים  שייתכן ויתארכו לימים או שבועות, האתר יעקוב אחר החיפוש האחרון בכל כלי יש "ראה את ההיסטוריה שלי " . הקש עליו ותראה את עשרת החיפושים האחרונים שביצעת. הקש על כל חיפוש שביצעת והדף האחרון ייפתח. זו דרך מצוינת  להתיחסות למספר חיפושים בו בזמן.זה כמו שאתה פותח מספר חלונות והם נגישים ע''י "חיפוש הסטוריה " שבתפריט, שזה חוסך לך מקום בשולחן העבודה שבמחשב שלך.

אתה יכול גם ללכת ל"חיפוש אחרון "  שבחשבונך ולעבור על כל אחד מכלי הלימוד בנפרד כדי לראות במידה נרחבת את הזמן והחיפוש שביצעת . זו דרך מצוינת לחזור לנקודה שבו הפסקת . בדף "החיפוש האחרון " ביכולתך למחוק את  החיפושים  כל אחד בנפרד, או פשוט להקיש על "מחק היסטוריה" כדי למחוק את כולם.