November 28, 2010

כיצד להשתמש בקונקורדנציה ?

כיצד אחפש מילת מפתח , מספר ע'פ שיטת סטרונג או פסוק מסוים בקונקורדנציה  ?

: כדי ללמוד לבצע חיפוש , נא להתייחס להוראות  הבאות (בתיבת ה"כיצד" שבלשונית  ה"תמיכה"  )

ברגע שהצלחת לבצע חיפוש , תוכל לראות את תוצאות הקונקורדנציה שמופו

בשלוש עמודות.

סימוכין

העמודה הראשונה מספקת את הסימוכין שמתיחסים לחיפוש שלך. כל הפסוקים התואמים את חיפושך מופיעים תחת הספר בו הם נמצאים כדי לשמור אותם מאורגנים וקל למצאם. הקש על שם ספר כלשהו כדי למצא את כל הפסוקים בספר הזה שמתיחסים לחיפוש שלך. הקש על כל פסוק שהוא כדי למצא את מונח  החיפוש בשימוש בפסוק זה.

פסוק

העמודה השניה מכילה את הפסוק למילת המפתח שחיפשת . מילת המפתח תודגש באנגלית וכן בשפת הפסוק המקורי. ביכולתך לעבור על כל מילה שהיא ולמצוא את האינפורמציה של הקונקורדנציה על מילה זו.

בראש "עמודת הפסוק " יופיעו מספר צלמיות (אייקונים) . הראשונה היא סולמית כתומה שמאפשרת לך לעבור על המיספור של סטרונג בפסוק  (אם אתה רוצה לראות את המיספור במקביל למילה ). יתר האייקונים יוכלו להתריע בפניך במידה שיש לך שם רשימות אישיות , סימוכין שמבוססים של מפה, או סימוכין בציר הזמן. על ידי הקשה על האייקונים הללו , יסופק לך קישור למקור.

מאפיינים

העמודה השלישית מציגה את המאפיינים של מילת המפתח בקטע. היא גם תציג את המיספור של סטרונג למילה או לפסוק, מידע דקדוקי ושימוש במילה  (תרגום ).

בהקשר

מתחת ל " מידע  של הקונקורדנציה  ישנו מודול " בהקשר" , שמאפשר לך לקרא יותר מפסוק אחד. אתה יכול לערוך חיפוש  בשאר חלקי  התנ''ך ללא איבוד הדף הנוכחי שבו אתה עובד.

הרשימות שלי

מימין למודול "בהקשר " נמצאים רשימותיך והערותיך האישיות. אם נכנסת לחשבונך , תוכל למצא את ההערות והרשימות שביצעת על פסוק מסוים זה . תוכל גם להוסיף הערות חדשות. הערות אלו נגישות בכל עת שתשוב לפסוק זה דרך כל הכלים או דרך ה " רשימות שלי " בחשבונך.