November 28, 2010

כיצד לבצע חיפוש מספר ע'פ סטרונג בקונקורדנציה

כיצד למצוא מספר מסוים של סטרונג בקונקורדנציה ?

אם אתה יודע את המספר של סטרונג , אתה יכול להכניס אותו ישירות לשדה החיפוש.

אם הכנסת את המספר 100  ה"השלמה האוטומטית"  תבקש  לדעת אם זה מספר עברי או יווני . אם המספר עברי , עליך להזין  אותו  בתיבה הנדרשת  כך

H1OO