November 28, 2010

כיצד לבצע חיפוש סימוכין בקונקורדנציה

כיצד אמצא פסוק מסוים מכתבי הקודש  בקונקורדנציה ?

בד'כ הקונקורדנציה נועדה לחיפוש מילות מפתח בכתבי הקודש או למספר של סטרונג , אך הרחבנו את החיפוש לטווח  רחב יותר של  פסוקים. כדי לחפש סימוכין עליך להכניס טווח התחלתי וסופי. (אינך יכול לחפש בכל הספר או  בכל הפרק). אם אתה יודע מה אתה מחפש, הקלד את הסימוכין לפי הפורמט  הסטנדרטי שלנו כגון : בראשית 1: 2 או בראשית 1 : 2-19 או בראשית 1: 2- 2:5

אם אינך בטוח בפסוק הסימוכין , אתה יכול לסמוך על הכלי " ההשלמה האוטומטית" שלנו כדי לספק לך עזרה. בזמן שאתה מקליד, יעלו אפשרויות למילים נוספות עד שתמצא את המילה המבוקשת.

אחרי שהזנת את שם הספר ,ההשלמה האוטומטית תמריץ בך להכניס את מספר הפרק  והפסוק מתוך  כלל כל הפרקים והפסוקים  שנמצאים בספר זה.טיפים נוספים יופיעו בהשלמה האוטומטית כדי לסייע לך בטווח החיפוש  . הקש על הסימוכין שמתאימים לחיפוש שלך.

זה אולי נשמע מסובך, אך אם אתה יודע את הפסוק מהמקורות , הקלד אותו  בתיבה  והכל כבר יסתדר אחר כך.